سیستم مدیریت فرایند‌های کسب و کار (BPMS)

سیستم مدیریت فرایند‌های کسب و کار (BPMS)، مجموعه‌ای از ابزارها، روش‌ها و فناوری‌هایی است که برای طراحی، اجرا، تجزیه و تحلیل، کنترل و انجام خودکار و بهینه‌ی فرآیندهای عملیاتی کسب و کار در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امروزه بزرگترین چالش سازمانها، تغییر ساختار، تغییر قوانین کسب و کار سازمان و تغییر فرآیندهای سازمانی میباشد. در نتیجه نیاز به یک روش و سیستمی برای تعریف، مدیریت، تحلیل و بهینهسازی  فعالیتهای کسب وکار احساس میشود.

«مدیریت فرآیندهای سازمانی» درباره این موضوع  بحث میکند که کلیه فرآیندها و تمامی مسیرهایی که به مشتری ختم   میشود، تحت کنترل درآیند.

در این دیدگاه، برای هر سازمان، سیستمی متشکل از زیر سیستم‌های مستقل، ولی مرتبط با هم طراحی می‌شود که مشکلات سیستم‌های جزیره‌ای را مرتفع می‌سازد.

قابلیت ها و امکانات:

+ موتور تولید فرایند (Process Engine)

ایجاد، ذخیره، بازیابی و ویرایش فرآیندهای سازمان به صورت گرافیکی

تعریف شروط و تصمیم‌گیری در مراحل مختلف گردش‌کار و فرآیندها

طراحی و پیاده‌سازی پردازش های مورد نظر سازمان در بخش های مختلف گردش‌کار و فرآیند.

امکان مشاهده مراحل گردش کاری طی شده به صورت  فهرست وار

+ سامانه مدیریت کارتابل وظایف (Cartabl)

امکان تعیین مهلت پاسخ در گردش کار

امکان تعیین الویت انجام کارها

امکان ارجاع کار توسط پرسنل سازمان

+ موتور تولید فرم  (Form Generator)

تعریف قالب محتوای اسناد، و فرم‌ها درگردش کار با قابلیت Drag & Drop

+ موتور طراحی چارت سازمانی، ایفا کنندگان نقشها (Role Engine)

+ موتور تولید گزارش (Report Generator)

امکان تولید گزارشات آماری و نمودارهای مختلف

+ موتور تولید قوانین  (Rule Engine)

+ رابط کاربری ساده و کارا

و ...

آخرین اخبار، مقالات و اطلاعات نرم افزارهای ما را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.

خبرنامه توسا
ثبت

آدرس:

خراسان شمالی، بجنورد، خیابان طالقانی غربی، چهارراه زایشگاه، خیابان صمدیه لباف، چهارراه اول، پارک علم و فناوری خراسان شمالی، طبقه دوم، شرکت توسعه سامانه های ارتباطی عمید (توسا)

تلفن:

۰۵۸۳۲۲۱۲۰۰۲ | ۰۵۸۳۲۲۱۲۰۰۴
۰۵۸۳۲۲۱۱۱۶۰ | ۰۵۸۳۲۲۱۱۱۶۱

پست الکترونیک:

Info@tosa.ir